เลือกจังหวัดจุดหมายปลายทาง จากเมนูภาคต่างๆ
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคตะวันตก
 • ภาคใต้
 • ศรีสยามทัวร์ เส้นทางเดินรถทัวร์

  ตารางเดินรถเส้นทางบริการของ ศรีสยามทัวร์

  ศรีสยามทัวร์

  ตารางเส้นทางเดินรถทัวร์ทั้งหมดของ ศรีสยามทัวร์

  ที่ตั้ง :

  โทรศัพท์ : 0-2885-7983-4
  โทรสาร :
  จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
  เส้นทางเดินรถ
  9914 กรุงเทพฯ - นาทวี ระยะเวลา ชม.
  982 กรุงเทพฯ - สงขลา - หาดใหญ่ ระยะเวลา 13 ชม.
  973 กรุงเทพฯ - สงขลา(สายเก่า) ระยะเวลา ชม.
  973 กรุงเทพฯ - สงขลา(สายเก่าไม่มีหาดใหญ่) ระยะเวลา ชม.
  992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ระยะเวลา ชม.
  992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ระยะเวลา ชม.
  992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ ระยะเวลา ชม.
  982 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - สงขลา(สายใหม่) ระยะเวลา ชม.
  992 ด่านนอก - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
  9914 นาทวี - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
  992 ปาดังเบซาร์ - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
  973 สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า) ระยะเวลา ชม.
  973 สงขลา - กรุงเทพฯ (สายใหม่) ระยะเวลา ชม.
  973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า) ระยะเวลา ชม.
  973 สงขลา- กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
  982 สงขลา-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
  992 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
  982 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (สายเก่า) ระยะเวลา ชม.
  982 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (สายใหม่) ระยะเวลา ชม.
   
   
  เคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋วรถทัวร์ ศรีสยามทัวร์
  บริษัท สถานี เคาน์เตอร์เช็คอินตั๋วโดยสาร
  ศรีสยามทัวร์ จุดจอดออฟฟิตปิยะทัวร์ จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วที่ สนง.ปิยะทัวร์ อ.เมืองสงขลา (ใกล้คิวรถระโนด)
  โทร. 074-313211
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อขอรับตั๋วที่ช่องขายตั๋วบขส.ใหม่สงขลา (ท่าประมงใหม่)
  โทร. 074-311077
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ออฟฟิต ศรีสยาม , บขส หาดใหญ่
  โทร. 074-429525,074-428229
  สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 61,62
  โทร. 02-894-6160-2
  ศรีสยามทัวร์ เส้นทางเดินรถทัวร์
  • Japanese No.1 cosmetic bland Riceforce
  • บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
  จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์/ค้นหา/เช็คราคา/ฯลฯ
  แอป จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
  แอป จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

  จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

  - โปรดระบุจุดขึ้นรถทัวร์ และจุดลงรถทัวร์ให้ถูกต้อง
  - ค่าธรรมเนียมการจองตั๋วรถทัวร์ต่อ1ที่นั่ง 20 บาท
  - จองตั๋วรถทัวร์ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง
  - ชำระเงินค่าตั๋วรถทัวร์ที่เซเว่นอีเลฟเว่น ใกล้บ้านทุกสาขา
  จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
  จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ศรีสยามทัวร์